Základ dane z pridanej hodnoty a DPH sa nemusí vždy opraviť

Základ dane a daň sa podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty nemusí upraviť okrem iných aj v prípade podľa § 25 ods. 6.

Podľa predmetného § sa základ dane a daň nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že sa na takom postupe obidve strany písomne dohodli.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy