Stravné ako výdavok v roku 2015

4,20 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín

6,30 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín

9,80 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie 0,183 eura/km - sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla, od 1. 11. 2014 najviac suma 55 % z 4,20 eura, teda 2,31 eura. Od 1. 11. 2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % z 4,20 eur, čo je 3,15 eura. Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %. Pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy