O NÁS

TREND Consulting, s.r.o. je účtovno-poradenskou spoločnosťou, ktorá vedie podvojné aj jednoduché účtovníctvo, spracováva mzdy a personálnu agendu a poskytuje poradenské služby pre právnické a fyzické osoby.

Základným cieľom našej spoločnosti je vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah, založený na kvalitnej spolupráci, vzájomnej dôvere a diskrétnosti. Naše služby poskytujeme v nadštandardnej kvalite všetkým našim klientom, bez ohľadu či ide o spoločnosť umiestnenú v rebríčku TOP 100 alebo malý začínajúci subjekt.

Vyskúšajte si výhody externe vedeného účtovníctva poskytovaného našou spoločnosťou. Ak nám odovzdáte svoju agendu, môžete sa sústrediť už len na Vaše podnikanie.

Máme skúsený tím odborníkov, ktorí radi prevezmú vedenie Vašej agendy. Viac informácií TU

Zodpovednosť klienta

Klient zodpovedá za obsah (pravdivosť) účtovných dokladov, to znamená za to, že nákup tovaru či služieb resp. ich predaj atď. sa v skutočnosti realizoval v takom rozsahu a objeme ako je uvedené na účtovných dokladoch.

Zodpovednosť našej spoločnosti

Naša spoločnosť zodpovedá za správnosť zaúčtovania jednotlivých účtovných prípadov podľa platnej legislatívy v čase ich zaúčtovania.

Naša spoločnosť je od svojho vzniku nepretržite poistená u ČSOB poisťovni pre prípad vzniku škody spôsobenej pri výkone našej činnosti.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy