Venujte 2% dane neziskovým organizáciam aj tento rok

2% dane môžu venovať právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia ako aj fyzické osoby - zamestnanci

Komu môžu venovať 2% dane – neziskovým organizáciám – občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičným fondom, účelovým zariadeniam cirkvi a tiež iným neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.

Notárska komora Slovenskej republiky vedie zoznam prijímateľov, ktorým je možné venovať 2 % zo zaplatených daní. Zoznam si môžete stiahnuť stránke Notárskej komory.

Prijímatelia sú oprávnení 2% z daní poukázaných daňovníkmi použiť len na účely, ktoré sú predmetom ich činnosti.

Fyzická osoba na rozdiel od právnickej osoby, môže venovať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. Podiel zaplatenej dane musí byť najmenej 3,32 eur.

Právnické osoby môžu venovať 2 %, resp. 1,5 % viacerým prijímateľom za podmienky, že podiel poukázanej dane bude najmenej 8,30 eura pre každého prijímateľa.

Právnická osoba môže venovať neziskovým organizáciám 1,5 % alebo 2 % zo svojich daní v závislosti od toho, či darovala, resp. nedarovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

• Ak právnická osoba darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 2% z dane.

• Ak právnická osoba nedarovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať len 1,5 % z dane.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy