Povinnosť zostavenia cash flow

Kedy má spoločnosť povinnosť zostaviť cash flow ?

Odpoveď za TREND Consulting:

Spoločnosť má povinnosť zostaviť cash flow len v prípade, ak má povinnosť auditu.

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (povinnosť auditu) má účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň 2 z 3 nasledujúcich podmienok:

1) celková suma majetku presiahla 1 Mio. EUR (brutto)

2) čistý obrat presiaol 2 Mio. EUR

3) priemerný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy