Nové povinnosti pri prevode obchodného podielu a založení spoločnosti "s.r.o."

Osoba, ktorá bude zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným a bude mať daňový nedoplatok, nebude v zmysle novely Obchodného zákonníka umožnené tento krok vykonať.

V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu bude potrebné doložiť súhlas správcu dane na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy