Poskytovanie služieb a povinnosť používania registračnej pokladnice

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice upravuje podmienky jej používania na evidenciu tržieb.

V prílohe č. 1 zákona o ERP sú uvedené služby pri ktorých je povinnosť používať registračnú pokladnicu.

Registračnú pokladnicu nemusí mať podnikateľ pri poskytovaní služieb v nasledovných prípadoch:

1) Ak má podnikateľ povinnosť používať registračnú pokladnicu (služba je uvedená v prílohe č.1) a za poskytnuté služby vystaví faktúru a táto mu bude uhradená bezhotovostne.

2) Ak podnikateľovi nevyplýva zo zákona povinnosť používať registračnú pokladnicu (služba nie je uvedená v prílohe č.1) a za poskytnuté služby vystaví faktúru a táto mu bude uhradená v hotovosti.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy