Kedy nemám povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov ?

Je to najmä v prípade, ak podnikateľ nezahrnul do nákladov predchádzajúceho obdobia náklady, ktoré s týmto obdobím vecne a časovo súvisia a zaúčtoval ich až do nákladov ďalšieho zdaňovacieho obdobia.

Obdobne to platí aj v prípade zahrnutia vyšších výnosov v predchádzajúcom zdaňovacom období a ich zníženie v období nasledujúcom.

Ide zjednodušene povedané o prípady, kedy podnikateľ nepoškodil štát, nakoľko vykázal vyšší základ dane a odviedol aj vyššiu daň z príjmov.

V zákone o dani z príjmov v § 17 ods. 29 je priamo uvedené, že sa daňovník môže rozhodnúť pre takýto postup, t.j. že zaúčtuje dodatočné náklady, resp. zníži dodatočné výnosy minulého obdobia a nemusí už dodatočne upravovať základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období, t.j. ani podávať dodatočne daňové priznanie k dani z príjmov.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy