Odvody do Sociálnej poisťovni od 1.7.2012

Som zamestnaný a zároveň podnikám od 14.12.2010 ako SZČO. Z mojej mzdy platím odvody do sociálnej poisťovni v max. možnej výške. V roku 2011 som dosiahol hrubý príjem z podnikania vo výške 5 117 EUR a čiastkový základ dane vo výške 1 100 EUR. Mám nejaké povinnosti voči Sociálnej poisťovni a mám platiť nejaké odvody ?

Odpoveď za TREND Consulting:

Nakoľko ste v roku 2011 presiahli hrubý príjem 4 078,68 eura máte povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne na platbu povinných poistení od 1.7.2012 ( predpokladáme, že ste v roku 2011 nebol povinne poistenou osobou).

Od 1.7.2012 budete platiť len odvody do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75% z min. vymeriavacieho základu 339,89 EUR, t.j. 16,14 EUR mesačne.

Za mesiac 7/2012 je potrebné platbu Sociálnej poisťovni uhradiť najneskôr 8.8.2012.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy