Nezabudnite ani na daň z motorových vozidiel

Daňové priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2011 je potrebné podať a zaplatiť najneskôr do konca januára 2012.

Povinnosť podať daňové priznanie je ku každému vozidlu, ktoré bolo za uplynulý kalendárny rok použité na podnikanie čo len jeden deň, aj keď sa nezmenila situácia so vznikom alebo zánikom daňovej povinnosti a vozidlo bolo používané počas celého roku tak isto ako aj v predchádzajúcom zdaňovacom období.

Novinkou od začiatku roku 2012 je nový spôsob označovania čísla účtu na ktorý je potrebné zaplatiť predmetnú daň. Číslo účtu pozostáva z predčísla označujúceho daň z motorových vozidiel a miestne príslušný daňový úrad, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy