Kto je "predĺžený" ?

Od 1.1.2013 vstupila do platnosti novela zákona o konkurze a reštruktualizácii, nie je mi ale jasné v čom sa zmenila definícia predlženia oproti minulosti, resp. kedy bude naša spoločnosť v zmysle novely "predĺžená" ?

Odpoveď za TREND Consulting:

Od 1.1.2013 je "predľžený" ten:

1) kto má hodnotu záväzkov vyššiu ako je hodnota jeho majetku a zároveň

2) má viac ako jedného veriteľa

Zmena oproti minulosti je v tom, že doteraz sa za záväzky považovali len tie, ktoré boli splatné a teraz sa berú do úvahy už všetky záväzky - splatné, ale aj tie ktoré sú zachytené napr. aj v podsúvahovej evidencii.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy