Vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

Poskytujeme spracovanie podvojného účtovníctva externou formou v nasledovných variantách:

 • Varianta 1 – Vedenie účtovnej agendy v sídle našej spoločnosti (najčastejšia):

  Pri tejto variante klient doručí/zašle účtovné doklady v pravidelných intervaloch podľa dohody (denne, týždenne, mesačne – v závislosti od rozsahu agendy a požiadaviek klienta) do sídla našej spoločnosti. Po dohode si doklady u klienta môžu vyzdvihnúť aj naši pracovníci osobne.

  • účtovníctvo je vedené a zálohované na našich serveroch
  • doklady po ich zaúčtovaní sú odovzdané klientovi naspäť (po dohode ich môžeme archivovať aj u nás)
  • klientovi sú pravidelne zasielané výstupy z účtovníctva, má vždy k dispozícií relevantné informácie o aktuálnom stave svojej spoločnosti
 • Varianta 2 – Vedenie účtovnej agendy v sídle klienta (skôr výnimočná):

  V tomto prípade náš pracovník navštevuje Vašu spoločnosť v dohodnutom čase a spracuje účtovníctvo priamo vo Vašom účtovnom softvéri.

  • účtovníctvo je vedené a zálohované na serveroch u klientov
  • doklady zostávajú po celý čas u klienta
  • klientovi na požiadanie vytlačíme výstupy z účtovníctva (resp. s nimi pracuje priamo vo svojom účtovnom softvéri), má vždy k dispozícií relevantné informácie o aktuálnom stave svojej spoločnosti
 • Varianta 3 – Kombinácia vyššie uvedených variant:

  Podstatnú časť agendy spracuje naša spoločnosť ako pri variante 1 (časť spracovania prebieha na diaľku cez vzdialený prístup alebo inú formu pripojenia do informačného systému klienta. Náš pracovník prichádza aj osobne ku klientovi v dohodnutom čase ako je to uvedené pri variante 2, koncentruje sa hlavne na spracovanie prvotných dokumentov a aktuálnym požiadavkam klienta.

  V prípad vzdialeného prístupu je výhodou možnosť kedykoľvek vstupovať do účtovníctva a riešiť spoločne akékoľvek účtovné prípady on-line.

  Čo všetko zahŕňajú naše služby v oblasti podvojného účtovníctva? Viac informácií TU

  Na základe Vašich požiadaviek Vám radi vypracujeme prijateľnú cenovú ponuku, ktorá závisí najmä od rozsahu agendy, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, ako aj od kvality Vašich účtovných dokladov, ktoré nám budú odovzdané na spracovanie účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo

Poskytujeme spracovanie jednoduchého účtovníctva externou formou, spracovanie účtovnej agendy prebieha v sídle našej spoločnosti.

Pri tejto variante klient doručí/zašle účtovné doklady v pravidelných intervaloch podľa dohody (denne, týždenne, mesačne – v závislosti od rozsahu agendy a požiadaviek klienta) do sídla našej spoločnosti. Po dohode si doklady u klienta môžu vyzdvihnúť aj naši pracovníci osobne.

 • účtovníctvo je vedené a zálohované na našich serveroch
 • doklady po ich zaúčtovaní sú odovzdané klientovi naspäť (po dohode ich môžeme archivovať aj u nás)
 • klientovi sú pravidelne zasielané výstupy z účtovníctva, má vždy k dispozícií relevantné informácie o aktuálnom stave svojej spoločnosti

Čo všetko zahŕňajú naše služby v oblasti jednoduchého účtovníctva? Viac informácií TU

Na základe Vašich požiadaviek Vám radi vypracujeme prijateľnú cenovú ponuku, ktorá závisí najmä od rozsahu agendy, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, ako aj od kvality Vašich účtovných dokladov, ktoré nám budú odovzdané na spracovanie účtovníctva.

Ďalšie služby v oblasti účtovníctva

Naša spoločnosť ponúka okrem vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva aj ďalšie služby ako napr.:

 • kontrolu Vášho účtovníctva (v prípade že si účtovníctvo vediete interne)
 • analýzu nastavenia/fungovania Vášho účtovného systému
 • poradenské a konzultačné služby
 • pomoc pri zostavení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
 • príprava podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty
 • vypracovanie finančnej analýzy
 • spracovanie reportingu pre materskú spoločnosť, resp. majiteľov spoločnosti
 • prípravu Výročnej správy spoločnosti
 • uloženie dokumentov do Zbierky listín
 • zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
5 dovodov prečo využiť práve naše služby
 1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
 2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
 3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
 4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
 5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy