Naše služby v oblasti mzdovej agendy zahŕňajú:

 • Registrácia zamestnávateľa
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní
 • Vedenie kompletných údajov v našom mzdovom software
 • Spracovanie interných mzdových predpisov
 • Spracovanie výplatných pások zamestnancov na základe dochádzky
 • Výpočet poistných odvodov za zamestnancov a zamestnávateľa
 • Spracovanie výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • Vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • Príprava prevodných príkazov
 • Spracovanie tlačív, prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami
 • Vyhotovenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov zo závislej činnosti
 • Reporting podľa požiadaviek klienta

Na požiadanie zabezpečíme aj ďalšie služby ako napr. príprava a spracovanie pracovných zmlúv a dohôd, platobných výmerov, vystavovanie potvrdení pre úradné účely a pod.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
 1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
 2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
 3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
 4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
 5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy