Spracovanie mzdovej agendy

Poskytujeme spracovanie mzdovej agendy externou formou, spracovanie prebieha v sídle našej spoločnosti. Výstupy sú pripravované rýchlo, diskrétne a spoľahlivo, buď v papierovej podobe alebo elektronicky. Mzdy sú spracované pravidelne odborne školenými mzdovými účtovníkmi, čo je nevyhnutná podmienka pri neustále sa meniacich zákonoch a predpisoch.

Pri tejto variante klient doručí/zašle v dohodnutom formáte do určeného termínu podklady potrebné na spracovanie miezd. Po dohode si podklady u klienta môžu vyzdvihnúť aj naši pracovníci osobne.

  • mzdy sú vedené a zálohované na našich serveroch
  • doklady po ich zaúčtovaní sú odovzdané klientovi naspäť (po dohode ich môžeme archivovať aj u nás)
  • klientovi sú pravidelne zasielané výstupy v papierovej podoby aj elektronicky, resp. po dohode mu zriadime aj prístup k týmto dokumentom u nás na serveri

Čo všetko zahŕňajú naše služby v oblasti mzdovej agendy? Viac informácií TU

Na základe Vašich požiadaviek Vám radi vypracujeme prijateľnú cenovú ponuku, ktorá závisí najmä od rozsahu agendy, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, ako aj od kvality Vašich účtovných dokladov, ktoré nám budú odovzdané na spracovanie mzdovej agendy.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy