Poradenské služby

Zo skúsenosti vieme, že nie je ľahké prijímať dôležité rozhodnutia ak nemáme dostatok informácií. S každým našim rozhodnutím si otvárame možnosti potencionálneho rastu, nie vždy ale správne zhodnotíme aj s nimi spojené určité riziká. Ak si niečo naplánujeme je potrebné neustále sledovať, či naše rozhodnutia prinášajú očakávaný efekt, či nie je nutné niečo zmeniť, prehodnotiť alebo včas neúspešný projekt aj zastaviť, aby sme predišli ďalším zbytočným stratám. Pri hľadaní odpovedí na Vaše otázky Vám radi poradíme a poskytneme naše služby ako napr.:

  • Spracovanie podnikateľských plánov a zámerov
  • Vypracovanie podkladov pre bankové úvery
  • Vypracovanie finančnej analýzy
  • Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
  • Poradenské služby podľa Vašich požiadaviek

Na základe Vašich požiadaviek Vám radi vypracujeme prijateľnú cenovú ponuku, ktorá závisí najmä od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, ako aj od kvality Vami poskytnutých informácií, ktoré nám sprístupnite.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy