Zmeny po poslednej novele Obchodného zákonníka

Novela Obchodného zákonníka prináša s účinnosťou od 1.10.2012 nasledovné významné zmeny:

- povinnosť doložiť súhlas správcu dane na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu

- výlučenie možnosti založenia spoločnosti s ručením obmedzeným osobou, ktorá má daňový nedoplatok

Správca dane bude povinný vydať písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri (pri samotnom zápise spoločnosti , resp. pri zápise zmien) a to do 3 pracovných dní od podania žiadosti.

Správca dane súhlas nevydá, ak má v prípade založenia spoločnosti spoločník, alebo prevodu alebo rozdelenia obchodného podielu spoločník alebo nadobúdateľ obchodného podielu nedoplatok v úhrne za všetky druhy daní vyšší ako 170 EUR

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy