Zmena účtovného obdobia

Naša spoločnosť zmenila majiteľa a stala sa súčasťou inej nadnárodnej skupiny, ktorej hospodársky rok je od 1.7 do 30.6. My sme doteraz mali hospodársky rok zhodný s kalendárnym rokom. Môžeme túto zmenu uskutočniť už k 1.7.2012 ?

Odpoveď za TREND Consulting:

Zmenu účtovného obdobia môžete uskutočniť už k 1.7.2012, ak najneskôr 15 dní pred týmto dátumom oznámite písomne predmetnú zmenu miestne príslušnému daňovému úradu.

Upozorňujeme, že prípadnú ďalšiu zmenu hospodárskeho roka môžete vykonať najskôr po 30.6.2013, t.j. k 1.8.2013.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy