Vystavenie odberateľských faktúr priamo zákazníkmi

Majiteľ ma požiadal, aby som za nášho dodávateľa vystavila odberateľské faktúry. Dodávateľ rovnako ako aj my sme platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Je to vôbec prípustné ?

Odpoveď za TREND Consulting:

Aj tento spôsob je možný a je riešený priamo v § 75 Zákona o dani z pridanej hodnoty, v ods. 3.

Citujem: "Faktúru v mene a na účet platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, môže vyhotoviť aj jeho zákazník za podmienky, že medzi platiteľom a zákazníkom je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené zákazníkom."

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy