Prerušenie odpisovania

Spoločnosť je vlastníkom polyfunkčnej budovy, v ktorej prevádzkuje svoju činnosť. Na svoje podnikanie používa viacero technologických zariadení, ktoré sú zaradené do 1. a 2. odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov. V roku 2010 spoločnosti významne klesol obrat, spoločnosť sa dostala dokonca do straty, daňová povinnosť za rok 2010 jej nevznikla. V roku 2011 obrat spoločnosti klesne pravdepodobne ešte o 10%. Zvažovali sme možnosť prerušiť odpisovanie budovy, resp. aj technologických zariadení z účtovného aj z daňového hľadiska. Je to možné ? Ak nie uveďte prečo?

Odpoveď za TREND Consulting:

Spoločnosť neuplatňuje účtovné odpisy z budovy, resp. technologických zariadení len v tom prípade, keď majetok reálne nepoužíva. Vo Vašom prípade môžete prerušiť len odpisovanie z daňového hľadiska, t.z. že si odpisy vypočítané podľa zákona o dani z príjmov neuplatnite ako náklad znižujúci základ dane na jedno, resp. viacero zdaňovacích období.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy