Nezaevidovaný majetok

V rámci inventarizácie sme zistili, že v účtovníctve nemáme zaevidovaný pozemok a tiež 2 stroje na rezanie papiera. Nie je nám jasné ako máme túto skutočnosť dodatočne zobraziť v našom účtovníctve?

Odpoveď za TREND Consulting:

Novozistený pozemok, čiže neodpisovaný majetok zaúčtujete na účet 031 – Pozemky súvzťažne s účtom 648 – Ostatné prevádzkové výmosy.

Novozistené stroje, čiže odpisovaný majetok zaúčtujete na účet 022 – Stroje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Z novozaradeného majetku si uplatníte ročné odpisy (MD 551 / DAL 082) a zároveň v tejto výške zúčtujete výnosy (MD 384 / DAL 648).

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy