Čo sa pre SZČO mení v zdravotnom poistení od 1. januára 2012


Foto: Fotobanka Pixmac

Od začiatku budúceho roka si všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) musia zmeniť svoje platby poistného na zdravotné poistenie. Od 1. januára do 31. decembra 2012 sú totiž povinné platiť preddavky na zdravotné poistenie v takej výške, v akej si ich vypočítali v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2010. Ročné zúčtovanie SZČO podávali do zdravotnej poisťovne do konca marca tohto roka. Jeho súčasťou bol aj výpočet preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2012.

Tie SZČO, ktoré začali podnikať v tomto roku a preto ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 nepodávali, si vzhľadom na nárast minimálneho vymeriavacieho základu musia od januára budúceho roka zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie. Táto povinnosť sa týka aj tých SZČO, ktoré podávali ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 a v roku 2011 platia preddavky na zdravotné poistenie v sume nižšej ako je minimálny preddavok na rok 2012.

Zdroj: http://www.podnikam.webnoviny.sk

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy