Rozšírili sme naše služby o dalšie agendy - knihu jázd a evidenciu vykonanej práce

Na základe požiadaviek viacerých našich klientov sme sa rozhodli rozšíriť poskytovania našich štandardných služieb o ďalšie agendy:

- knihu jázd

- evidecniu vykonanej práce (sledovanie výkonov jednotlivých pracovníkov v elektronickej forme)

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy