Pomoc pri outsourcingu ďalších ekonomických služieb

Trendom dnešnej doby je venovať sa najmä hlavnej podnikateľskej činnosti a starosti spojené s účtovníctvom, mzdami a administratívou prenechať externým spoločnostiam.

V rámci našich služieb preberáme stále viac administratívnej agendy za klienta pri vedení účtovníctva a miezd a to najmä:

 • Príprava prevodných príkazov
 • Priebežné sledovanie nezaplatených faktúr a bezprostredná príprava upomienok ak sú faktúry po splatnosti
 • Vystavovanie odberateľských faktúr za klienta
 • Príprava Výročnej správy
 • Príprava sprievodných listov a súvisiacej agendy na uloženie dokumentov do Zbierky listín a zverejnení v Obchodnom vestníku
 • Vypracovanie pomocnej evidencie a prehľadov podľa individuálnych požiadaviek klienta
5 dovodov prečo využiť práve naše služby
 1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
 2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
 3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
 4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
 5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy